Hvordan bruke TeamViewer

Brukeren som trenger hjelp trykker her: Last ned TeamViewer.
Får du en popup box, velg å Åpne filen eller Lagre filen.
Lagrer du filen, så gå til Windows Utforsker og velg så Nedlastninger, og dobbelklikk på Teamviewer filen.
Når du åpner den så velger du slik:


Får du en popupboks om å få lov til å kjøre denne, velg ja.
Den vil nå installere, og om du får en info skjerm, så velg Lukk.
2
Her er ID og Passord som hjelperen trenger for å logge på din maskin.
ID vil alltid være den samme, men Passordet forandrer seg for hver gang programmet brukes.