De mest brukte Windows tastatur snarveier...

Snarvei Hva Hvordan
CTRL + X Klipp ut Marker tekst eller bilde etc. og trykk CTRL og C for klippe ut til minne
CTRL + C Kopiere Marker tekst eller bilde etc. og trykk CTRL og C for kopi til minne
CTRL + V Lim inn Sett markøren der du vil lime inn tekst eller bilde, etc. og trykk CTRL + V fra minne
CTRL + Z Angre Hvis du har slette tekst, etc kan du trykke CTRL + Z for å gjenopprette fra minne
CTRL + S Lagre CTRL + S lagrer det du holder på med
CTRL + A Velg alt Markerer alt du har i det aktive vinduet
CTRL + P Skrive ut Åpner Printer boksen for å skrive ut
CTRL + F eller F3 Søk Start for exempel VG trykk CTRL + F da kommer en liten box opp hvor du kan søke etter et ord
ALT + F4 Lukker aktivt vindu Veldig nytting hvis det popper opp masse boxer i for exempel Internet Explorer
ALT + TAB Bytte program Bytter mellom alle programmene du har åpne. Trykk først ALT og hold, så TAB flere ganger
CTRL + TAB Bytte tab Bytter mellom f.ex åpne tab'er i f.ex Internet Explorer
TAB Bytte felt Bytter mellom felter i f.ex et skjema så du slipper å bruke mus å klikke i neste felt
Start + E Windows Utforsker Åpner Windows Utforsker
F1 Hjelp Åpner hjelpen i det akuelle programmet
F2 Endre navn Marker hvilken fil som skal endre navn trykk F2 og skriv inn det nye navnet
Backspace Går tilbake Trykk Backspace for å gå tilbake til forrige side. Istedenfor å trykke pil tilbake i for eksempel Internet Explorer
Shift + F3 Bytter STOR og liten Marker teksten og bytter mellom STORE bokstaver og små bokstaver. OBS bare i Word
Shift + V Klikk Åpner i nytt vindu Åpner link til et nytt vindu
CTRL + V Klikk Åpner link til ny tab Åpner link til en ny tab
CTRL + Break Stopper aktiv prosess Hvis du har startet noe som tar lang tid, kan du avbryte det med CTRL og Break
ALT eller F10 Hvis menyen mangler Hvis du ikke finner Fil - Edit -Vis - Verktøy - Vindu - Hjelp etc. menyen på toppen av siden
F5 Oppdater Oppdaterer det aktuelle vinduet
CTRL + F5 Tøme minne og oppdater Tømmer cache/minne og pppdaterer det aktuelle vinduet
Prnt Scrn Tar bilde av skjermen Trykk Prnt Scrn knappen og start Word og velg Lim inn
ALT + Prnt Scrn Tar bilde av aktivt program Trykk ALT + Prnt Scrn og start Word og velg Lim inn
F11 Full Skjerm Slår av og på Full Skjerm i Internet Explorer
Shift + CD Hindrer autostart Hold Shift når du setter i CD/DVD for å hindre Autostart
CTRL + + Zoom inn Zoomer inn i Internet Explorer
CTRL + - Zoom ut Zoomer ut i Internet Explorer
Start + piltast Maximize, Minimize, left right Flytter aktivt vindu høyre, venstre, opp og ned (windows 7+)
Start + P Skjerm valg Valg mellom skjermer om du har flere utganger på PCn (windows 7+)
Start + X Mobilitets senter Instillinger for lyd, bilde, batteri, wireless, etc... (windows 7+)
Start + Print Screen Skjermbilde Tar skjermbilde og lagrer det i Mine Bilder (windows 8+)

Flere snarveier her og her og tilogmed her